RT @sanspo_swallows: スワローズ、先制。畠山和洋のタイムリー。S1-0T

RT @sanspo_swallows: スワローズ、先制。畠山和洋のタイムリー。S1-0T