@shibasakiyuji ブックオフの250円コーナーみたいなラインナップですね…そこを掘ろうと…

@shibasakiyuji ブックオフの250円コーナーみたいなラインナップですね…そこを掘ろうと思った柴崎さんがすごいです(笑)